ייפוי כוח מתמשך כחלופה לאפוטרופסות: תשובות לשאלות נפוצות

בעוד מינוי בעוד מינוי אפוטרופוס לאדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו נעשה ללא התחשבות ברצונו, עריכת ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לאדם לקבוע מראש כיצד יתנהלו ענייניו כאשר לא יהיה כשיר לנהלם בעצמואפוטרופוס לאדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו נעשה ללא התחשבות ברצונו, עריכת ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לאדם לקבוע מראש כיצד יתנהלו ענייניו […]

ירושה ללא צוואה: האם אישה זכאית לרשת בעל שנפטר בעת הליך גירושין?

חוק הירושה קובע כי בהיעדר צוואה בן הזוג של הנפטר יקבל מחצית מירושתו. האם במקרים שבהם הנישואים של בני הזוג הם "על הנייר" אך הם לא התגרשו בפועל, תישלל זכותה של אישה לרשת את בעלה? זוג הנמצא בהליך גירושין ובטרם הספיקו להתגרש, הבעל נפטר. האם במקרה כזה מגיע לאשה חלק מהירושה? השאלה הגיעה לפתחו של […]